Μαγνητικοί Διακόπτες

lefko
H Sta.Ge HELLAS διαθέτει μεγάλη γκάμα από μαγνητικούς διακόπτες (πουράκια) σε όλους τους τύπους
(B/N, N/O, Bistable, N/C)

lefko
CarloGavazzi

MagnitikoiDiakoptes_CarloGAVAZZI

AECO

MagnitikoiDiakoptes_AECO

STEM

MagnitikoiDiakoptes_STEM

Μαγνητικοί Διακόπτες CARLO-GAVAZZI
698 CARLO GAVAZZI ΝΟ
507 CARLO GAVAZZI ΒΝ

 

 

 

 

 

Μαγνητικοί Διακόπτες AECO
1018936 AECO SMC/P-12LM NO (Πλαστικό)
10189091 AECO SMC/P-12LM S NO-NC (Πλαστικό)
1018935 AECO SMC-12LM NO (Μεταλλικό)

 

 

 

Μαγνητικοί Διακόπτες STEM
1018936 STEM NC
STEM NO

Επώνυμες πρώτες ύλες για τους ανελκυστήρες σας!

Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+