Ρελέ Μini

 

 

Ρελέ mini 1 ή 2 επαφών

> Συνεχούς (12VDC, 24VDC)
> Εναλασσόμενου (110VAC – 2 επαφών)

Finder  Omron

 
Omron
MiniRele_OMRON
Ρελέ Mini OMRON
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΡΚΑ ΕΠΑΦΕΣ ΙΣΧΥΣ
1018876 MINI OMRON 1 12V    AC
1018780 MINI OMRON 1 110V  AC
1018877 MINI OMRON 2 12V    AC
457 MINI OMRON 2 110V  AC
1018279 MINI OMRON 1 24V    DC
1018621 MINI OMRON 1 48V    DC
10189903 MINI OMRON 2 6V      DC
737 MINI OMRON 2 12V    DC
1018475 MINI OMRON 2 24V    DC
1018646 MINI OMRON 2 48V    DC
10189345 MINI OMRON 2 60V    DC
1018272 MINI OMRON 2 110V  DC
Finder
Rele_mini_Finder
Ρελέ Mini FINDER
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΡΚΑ ΕΠΑΦΕΣ ΙΣΧΥΣ
1018876 MINI FINDER 1 12V    AC
1018780 MINI FINDER 1 110V  AC
1018877 MINI FINDER 2 12V    AC
457 MINI FINDER 2 110V  AC
1018279 MINI FINDER 1 24V    DC
1018621 MINI FINDER 1 48V    DC
10189903 MINI FINDER 2 6V      DC
737 MINI FINDER 2 12V    DC
1018475 MINI FINDER 2 24V    DC
1018646 MINI FINDER 2 48V    DC
10189345 MINI FINDER 2 60V    DC
1018272 MINI FINDER 2 110V  DC

Επώνυμες πρώτες ύλες για τους ανελκυστήρες σας!

Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+