Εσύ...πόσο Elevators Genius είσαι;

Η Sta.Ge HELLAS σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ στις σειρές προϊόντων EL.CO Micro + EL.CO Micro2 με αντικείμενο τα Νέα Πρότυπα EN 81-20 | EN 81-50 με σκοπό την ενημέρωση των τεχνικών και στελεχών του κλάδου των ανελκυστήρων. Σας ενδιαφέρει εάν είστε: Στέλεχος εγκατάστασης | Συντήρησης | Τεχνικής Υποστήριξης ανελκυστήρων Στέλεχος Πωλήσεων ανελκυστήρων Εμπλεκόμενο μέρος στη.. read more →

Η Sta.Ge HELLAS στα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων που κατασκευάζει και με βασικό γνώμονα την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, σας ενημερώνει ότι εντοπίστηκε μία σπάνια δυσλειτουργία που δυνητικά μπορεί να εμφανιστεί (υπό προϋποθέσεις) αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση απεγκλωβισμού (και όχι σε κανονική λειτουργία) στους πίνακες EL.CO 1 και EL.CO 2 για υδραυλικούς.. read more →