Έργα εκτός Ελλάδας

ReferencesNew

Στη Sta.Ge HELLAS σχεδιάζουμε και παράγουμε εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα που εξάγουμε σε όλο τον κόσμο. Η εξειδίκευση μας στα συστήματα ελέγχου των ανελκυστήρων σε συνδυασμό με την κορυφαία ποιότητα που προσφέρουμε και το branding που παρουσιάζουμε στη διεθνή εικόνα μας, επιτρέπει στη Sta.Ge HELLAS να εξάγει τα προϊόντα της σε Βαλκάνια, Ευρώπη αλλά και Μέση Ανατολή. Ο εξωστρεφής προσανατολισμός μας έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Sta.Ge HELLAS προσαρμόζει τα προϊόντα μας στους τοπικούς περιορισμούς και στις τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να καλύπτουμε ολοένα και περισσότερες αγορές παγκοσμίως. Πίνακες της Sta.Ge HELLAS έχουν εγκατασταθεί σε Σερβία, Ρουμανία, Αλβανία, Κύπρο, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Μάλτα, Γαλλία και πολλές ακόμη χώρες.

Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+