Εξοπλισμός

 

Υποδομή + Εξειδίκευση = Κορυφαία ΑΠΟΔΟΣΗ!

Η διατήρηση ενός in-House τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης απαιτεί υλικοτεχνική υποδομή τελευταίας τεχνολογίας. Οι πίνακες ανελκυστήρων και τα περιφερειακά συστήματα που σχεδιάζουμε στις εγκαταστάσεις μας, αναπτύσσονται και κατασκευάζονται με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Ένα μεγάλο ποσοστό επενδύεται στην αγορά καινούργιων μηχανημάτων για την αναβάθμιση της κάθετης παραγωγής μας και σε λογισμικό για το design και το testing των καινούργιων προϊόντων.

Exoplismos

Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+