Ιστορικοί Σταθμοί

STATHMOI

1978 Ίδρυση ομόρρυθμης συνεταιρικής επιχείρησης με πίνακες ανελκυστήρων.
Line_273x1
1991 Σύσταση ατομικής επιχείρησης. Μόλις 50 τ.μ. στεγάζουν το όραμα που γεννιέται και μεταμορφώνει τη “Sta. Ge HELLAS” από όνειρο σε επιχειρηματική οντότητα. Οι οικονομικοί πόροι ελάχιστοι, αλλά το πάθος, η θέληση κι ο ζήλος, αστείρευτες πηγές ενέργειας του εμπνευστή και ιδρυτή της Κου Γιώργου Σταυγιανουδάκη.
Line_273x1
1995 Παραγωγή της πρώτης ηλεκτρονικής κεντρικής πλακέτας EL.CO 2 από την Sta.Ge HELLAS.
Line_273x1
1999 Νέες εγκαταστάσεις. Σε ιδιόκτητους χώρους 500τ.μ. μεταφέρονται όλα εκείνα τα ανεκτίμητα που επιτρέπουν στην ομάδα της Sta.Ge HELLAS να βλέπει το μέλλον με άλλο μάτι.
Line_273x1
2000 Πιστοποίηση ISO 9001 για την εταιρία στον τομέα Σχεδιασμού και Κατασκευής Συστημάτων Αυτοματισμού για ανελκυστήρες.Παραγωγή EL.CO 3.
Line_273x1
2004 Σύσταση θυγατρικής εταιρίας “STELVEL” που εισάγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα για ανελκυστήρες.
Line_273x1
2005 Παραγωγή ΕL.CO Smart.
Line_273x1
2006 Συγχώνευση ατομικής Sta.Ge HELLAS και STELVEL και δημιουργία της μετοχικής Sta.Ge HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
Line_273x1
2008 Εγκαίνια καινούργιων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 2.000τ.μ. ευρωπαϊκών προδιαγραφών που στεγάζουν πλέον την έδρα της εταιρίας στην Αθήνα.
Line_273x1
2009 Νέα διοικητικά στελέχη (2η γενιά) για τη Sta.Ge HELLAS. Αναβαθμίζουν την οργάνωση και ακολουθούν εξωστρεφή προσανατολισμό.
Line_273x1
2012 Σημαντική διείσδυση της εταιρίας σε αγορές των Βαλκανίων και της Ευρώπης (είτε αυτούσια είτε μέσω στρατηγικών συμμαχιών)
Line_273x1
2013  Διείσδυση σε Ρουμανία.Παραγωγή ΕL.CO Micro.
Line_273x1
2014  Διείσδυση μέσω αντιπροσώπων σε Σαουδική Αραβία.
Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+