Ομαλός Εκκινητής (Soft Starter)

ABB

Οι εκκινητές ομαλής εκκίνησης ΑΒΒ μπορούν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή λύση εκκίνησης ανεξάρτητα από το μέγεθος του κινητήρα και τον απαιτούμενο τρόπο λειτουργίας του.
Οι εκκινητές ομαλής εκκίνησης της ΑΒΒ χωρίζονται στις σειρές:
- PSR, οικονομική σειρά
- PSE, αποδοτική σειρά

Soft Starter
ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ
ABB PSR 9-600-70 5,5 KW
ABB PSR 16-600-70 7,5 KW
ABB PSR 25-600-70 11 KW
ABB PSR 30-600-70 15 KW
ABB SR 37-600-70 18,5 KW
ABB PSE 37-600-70 18,5 KW (37 A)
ABB PSE 60-600-70 30 KW

SoftStarter_PSR_PSE

!

 

Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+

Για τους ανελκυστήρες σας, εμπιστευθείτε τους ειδικούς!