Σχεδιασμός Πλακετών των προϊόντων μας

RnDDesign

 

Για τους αυτοματισμούς των ανελκυστήρων, σχεδιάζουμε όσα δε φαντάζεστε!

 

 

Η σχεδίαση των πρωτότυπων πλακετών των προϊόντων μας γίνεται με τη βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου cad ALTIUM DESIGNER. Τόσο το σχηματικό σχέδιο, όσο και το PCB σχεδιάζονται με τη χρήση του εξειδικευμένου προγράμματος της ALTIUM.

Στη συνέχεια, παράγεται ένα πρωτότυπο δείγμα της πλακέτας με τη συσκευή εγχάραξης της LPKF. Το πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιεί τα αρχεία που παράγει το ALTIUM DESIGNER για να οδηγήσει τη μηχανή, αυτοματοποιημένα στη δημιουργία της πλακέτας.

Το πρωτότυπο μοντάρεται στη μηχανή τοποθέτησης υλικών SMD. Πάλι αυτόματα με τη χρήση των αντίστοιχων αρχείων που έχουν παραχθεί από το ALTIUM DESIGNER. Ακολουθεί ένας πρώτος οπτικός έλεγχος στο στερεοσκόπιο για την ποιότητα κατασκευής της πλακέτας.

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται ένα σύστημα ελέγχου και αυτοματοποιημένων μετρήσεων τόσο για τη δοκιμή και τελική ρύθμιση του πρωτότυπου, όσο και για τη διαδικασία του ελέγχου του τελικού προϊόντος, στην παραγωγή.

Εδώ, ξεκινώντας από τα μηχανικά μέρη, έχουμε τη βοήθεια του AUTOCAD για τη σχεδίαση και της μηχανής εγχάραξης και κοπής με LASER.
Για τη συνδεσμολογία των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων χρησιμοποιείται η συσκευή WIRE-WRAPPING της WELLER. Για τη διαδικασία των μετρήσεων (DATA ACQUISITION), χρησιμοποιείται το πρόγραμμα LABVIEW της NATIONAL INSTRUMENTS.
Πραγματοποιείται συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων, για τον καθορισμό των ορίων ελέγχου σωστής ή λάθους λειτουργίας της πλακέτας.

Τέλος μέσω του προγράμματος TEST STAND της NATIONAL INSTRUMENTS, αναπτύσσεται η τελική εφαρμογή ελέγχου της πλακέτας, η οποία είναι πλέον έτοιμη για παραγωγή, με πλήρη υποστήριξη αυστηρού ποιοτικού ελέγχου.

Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+