Ρελέ Midi

 

Omron

ReleMidi_OMRON
Ρελέ Midi OMRON
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΕΣ ΙΣΧΥΣ
10189398 OMRON ΜΥ4 4 12V    AC
733 OMRON ΜΥ4 4 110V  AC
10189594 OMRON ΜΥ4 4 220V  AC
1018280 OMRON ΜΥ4 2 24V    DC
734 OMRON ΜΥ4 4 12V    DC
1018278 OMRON ΜΥ4 4 24V    DC
10189272 OMRON ΜΥ4 4 48V    DC
394 OMRON ΜΥ4 4 48V    DC
Finder
FINDER_mikrorele
Ρελέ Midi FINDER
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΕΣ ΙΣΧΥΣ
10189398 FINDER ΜΥ4 4 12V    AC
733 FINDER ΜΥ4 4 110V  AC
10189594 FINDER ΜΥ4 4 220V  AC
1018280 FINDER ΜΥ4 2 24V    DC
734 FINDER ΜΥ4 4 12V    DC
1018278 FINDER ΜΥ4 4 24V    DC
10189272 FINDER ΜΥ4 4 48V    DC
394 FINDER ΜΥ4 4 48V    DC

Επώνυμες πρώτες ύλες για τους ανελκυστήρες σας!

Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+

Σχετικά Προϊόντα