Πλακέτα Επικοινωνιών Lin SG-BUS

LOGO_small

 

 

SG_BUS_logo Lin Board

 

Η Ενδιάμεση Πλακέτα Επικοινωνιών SG-BUS αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον πίνακα ελέγχου και κάθε συσκευή που τοποθετείται στην εγκατάσταση και χρησιμοποίει το δίαυλο SG-BUS, μεταφράζοντας τα σήματα ελέγχου της κεντρικής πλακέτας προς όλες τις περιφερειακές πλακέτες και αντίστροφα.
Με τα δύο ανεξάρτητα κανάλια που διαθέτει καταφέρνει να κρατάει ανεπηρέαστη την κρίσιμη λειτουργία της πλακέτας καμπίνας από τα ενδεικτικά ορόφων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη λειτουργικότητα στο σύνολο της εγκατάστασης. Με τη χρήση αυτής της πλακέτας η εγκατάσταση αναβαθμίζεται λειτουργικά, και είναι ιδανική λύση για τοποθέτηση ενδεικτικών ακόμα και αν προστεθεί εκ των υστέρων σε ήδη εγκατεστημένο πίνακα ελέγχου ELCO SMART. Αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημά της πλακέτας είναι η λειτουργία του διαύλου SG-BUS που καταργεί την πολύπλοκη καλωδίωση στο φρεάτιο και συνεπώς μειώνει το κόστος τόσο στην εγκατάσταση όσο και στη συντήρηση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Συντονίζει την επικοινωνία της κεντρικής πλακέτας με όλα τα περιφερειακά που συνδέονται στο δίαυλο SG-BUS.
  • 2 ξεχωριστά κανάλια με τροφοδότηση έως 2Α συνεχούς παροχής ρεύματος για πλήρη υποστήριξη των πλακετών καμπίνας και ενδεικτικών του SG-BUS.
  • Πλήρης προστασία από βραχυκυκλώματα πάνω στο δίαυλο.
  • Ανεξάρτητη λειτουργία των δύο καναλιών, ακόμα και στην περίπτωση που το ένα βραχυκυκλώσει το άλλο εξακολουθεί να εργάζεται.
  • Αποτελεί σημαντική αναβάθμιση σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις ELCO SMART για εύκολη τοποθέτηση ενδεικτικών με ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης καλωδίωσης.
Τροφοδοσία Τάση λειτουργίας: 18-24VDC
Μέγιστο Ρεύμα εισόδου: 2x2A, με περιορισμό στα 2×2.5A
Επικοινωνία SG-BUS: 2 κανάλια, πλήρως επεκτεινόμενα
Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+

Για τους ανελκυστήρες σας, εμπιστευθείτε τους ειδικούς!