• EL.CO Micro 2 & EL.CO Nano
    EL.CO Micro 2 & EL.CO Nano

    Επίσημη Παρουσίαση EL.CO Micro2 και EL.CO nano

  • Επίσημη Παρουσίαση EL.CO Micro2 και EL.CO nano

  • Επίσημη Παρουσίαση EL.CO Micro2 και EL.CO nano

  • Επίσημη Παρουσίαση EL.CO Micro2 και EL.CO nano

  • Επίσημη Παρουσίαση EL.CO Micro2 και EL.CO nano

  • Επίσημη Παρουσίαση EL.CO Micro2 και EL.CO nano

Παρουσιάστηκαν και επίσημα την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015, οι νέες σειρές προϊόντων της Sta.Ge HELLAS: EL.CO Micro2 και EL.CO Nano ! Πίνακες για ανελκυστήρες απλούς ή συνεργαζόμενους, με περιορισμένες ή αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις και εγκαταστάσεις που στηρίζονται σε παράλληλες ή σειριακές συνδέσεις. Ο Κος Γιώργος Σταυγιανουδάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος της Sta.Ge HELLAS, καλωσόρισε τους.. read more →