Οι πίνακες EL.CO Micro & EL.CO Micro2 υποστηρίζουν το πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus.   To Modbus είναι ίσως το δημοφιλέστερο πρωτόκολλο βιομηχανικών δικτύων που αναπτύχθηκε για συστήματα ελέγχου διαδικασίας (process control). Χαρακτηρίζεται ως ένα ευέλικτο και ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο που υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία κατασκευαστών.  Εκτός από τις βιομηχανίες συναντάται και στα “έξυπνα σπίτια”.. read more →