ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στη Sta.Ge HELLAS γνωρίζουμε ότι ενδιαφέρεστε για την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα και δεσμευόμαστε να σας την παρέχουμε σε κάθε μας επικοινωνία ή συναλλαγή.

Για το λόγο αυτό και επιθυμώντας να νιώθετε σιγουριά και βεβαιότητα για τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε, σας επιβεβαιώνουμε ότι η εταιρία μας αλλά και όλο το προσωπικό της Sta.Ge HELLAS δεσμεύεται με εμπιστευτικότητα σε κάθε τι που λαμβάνουν σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

-Ποιος είναι ο “υπεύθυνος επεξεργασίας” των δεδομένων σας;

ΣΤΑ.ΓΕ ΕΛΛΑΣ (STA.GE HELLAS) Α.Ε.Β.Ε.
Συστήματα Αυτοματισμού Ανελκυστήρων
Διακριτικός τίτλος: Sta.Ge HELLAS

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Μακρυγιάννη 49, Νέα Χαλκηδόνα 14343, Αθήνα-Ελλάδα

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
(για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων) : info@stage.gr

-Για ποιο σκοπό συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η συλλογή και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη Sta.Ge HELLAS Α.Ε.Β.Ε. για την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σε ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα (συμβάσεις πωλήσεων,τεχνικά-προϊοντικά-οργανωσιακά ζητήματα, δελτία τύπου κ.λπ) και υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • Για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που υποβάλετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή αιτήματα για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία μαζί σας
  • Για την εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχετε συνάψει μαζί μας
  • Για να υποστηρίξουμε τα προϊόντα και υπηρεσίες μας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας
  • Για να αποστείλουμε ενημερωτικά δελτία
  • Για να επεξεργαστούμε απαιτήσεις και πληρωμές

-Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;
Τα απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού που προορίζονται! (Κυρίως στοιχεία επικοινωνίας -δλδ τηλέφωνα, email, διεύθυνση και Φορολογικά Α.Φ.Μ.)

 

-Πως νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι απαραίτητο για τη σύναψη /εκτέλεση σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών με εσάς και πάντοτε με τη συγκατάθεσή σας. Επίσης θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή ερωτήματά σας που υποβάλλετε μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή αιτήματα για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία μαζί σας καθώς επίσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Sta.Ge HELLAS που πηγάζουν από το νόμο ή για λόγους εννόμων συμφερόντων μας.


-Πόσο καιρό θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας;

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας θα εξαρτηθεί από τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και την εκπλήρωση αυτών ή αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας.


-Μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας;

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου μας ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης προκειμένου για παράδειγμα να ολοκληρωθεί /εκτελεσθεί μία σύμβαση πώλησης ή να ενημερωθείτε εγγράφως για μία σημαντική ενημέρωση/δελτίο τύπου.
Ενδεχόμενη παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη Sta.Ge HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και κατόπιν νομικού αιτήματος από αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές  προκειμένου να:

  • Συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους
  • Συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία
  • Προστατεύσει τα δικαιώματα και περιουσία της

Δε στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί θα γίνει μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR


-Είναι προστατευμένα και ασφαλή τα δεδομένα σας;

Στη Sta.Ge HELLAS A.E.B.E. έχουμε επενδύσει στην ασφάλεια των δεδομένων σας (σε software+hardware) από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να προστατεύουμε όλα όσα μας εμπιστεύεστε.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι από ειδικές προστατευτικές εφαρμογές που έχουμε σχεδιάσει για τα customised προγράμματα που χρησιμοποιούμε και η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα (με διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα) που δεσμεύονται να τηρούν εχεμύθεια και να μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας.

Παράλληλα χρησιμοποιούμε λογισμικά προστασίας από ιούς που παρέχουν προστασία κακόβουλου λογισμικού, προστασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προστασία προγράμματος περιήγησης στον ιστό.
Επιπλέον το εταιρικό μας δίκτυο προστατεύεται από firewall και πραγματοποιούμε τακτικό backup των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζεται αυτόματα. Όλα τα προαναφερθέντα μεγιστοποιούν τα επίπεδα ασφάλειας και συνεισφέρουν στον τελικό στόχο που είναι η προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στους server που διατηρεί η Sta.Ge HELLAS.
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κριθεί απαραίτητο.


-Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα σας;

Ο συνεργάτης/ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ενημέρωσης/αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που η Sta.Ge HELLAS Α.Ε.Β.Ε. τηρεί και δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αιτηθεί τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή την εναντίωση/ανάκληση της συγκατάθεσης στην επεξεργασία τους μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@stage.gr.

Η Sta.Ge HELLAS Α.Ε.Β.Ε. οφείλει να απαντήσει εγγράφως εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος ή αναλόγως περιπτώσεως να κινηθεί σύμφωνα με όσα ορίζει ο GDPR.


-Πως θα ενημερωθείτε σε περίπτωση αλλαγών στην πολιτική απορρήτου;

Σε περίπτωση που χρειαστεί να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας καθώς και στη σελίδα μας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “facebook” τη Νέα Πολιτική Απορρήτου προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιήσουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα πολιτική που θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές σχετιζόμενες με τα προσωπικά δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών, Ελλάδα και εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.