Πιστοποίηση Εταιρίας

ISO-ADANAKLASH_2012

Η Sta.Ge HELLAS λειτουργεί με πιστοποίηση ISO στο σχεδιασμό και κατασκευή συστημάτων αυτοματισμού για ανελκυστήρες από το 2000.

Από την οργάνωση παραγωγής & τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων μέχρι τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την ικανοποίηση του πελάτη, η Sta.Ge HELLAS φροντίζει να είναι σύμφωνη με τις αυστηρές προδιαγραφές του προτύπου διαχείρισης ποιότητας, γεγονός που αντικατοπτρίζει το σταθερό προσανατολισμό της για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η απόκτηση του ISO 9001:2008 αποτελεί δέσμευση για την εταιρία να εφαρμόζει και νε εξελίσσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και να αναβαθμίζει τις δραστηριότητές της που στόχο έχουν αφενός την ασφάλεια και αξιοπιστία των ανελκυστήρων και αφετέρου τον εκσυγχρονισμό τους με τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα της ηλεκτρονικής.

 

Οι πιστοποιήσεις μας:

Ελληνική Έκδοση
PDF Download
Αγγλική Έκδοση
PDF Download
Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+