Συσκευή διόρθωσης συνημιτόνου

LOGO_small

Η ιταλική συσκευή αυτόματου ελέγχου συνημίτονου είναι σε θέση να διατηρήσει το επιθυμητό από την ηλεκτρική εταιρία βαθμό συνημίτονου. Ένας αξιόπιστος ηλεκτρονικός ρυθμιστής μεταβάλλει την αντιδραστική δύναμη των εγκαταστάσεων, παρεμβάλλοντας τις απαραίτητες συστοιχίες πυκνωτών διόρθωσης συνημίτονου ανάλογα με την ποικιλία των φορτίων. Η μέγιστη δυνατότητα του συστήματος είναι 30 kvar. Η τυποποίηση των εξαρτημάτων διευκολύνουν τις διαδικασίες συντήρησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τον έλεγχο αποδοτικότητας και τη μεταβολή ισχύος συντήρησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τον έλεγχο αποδοτικότητας και τη μεταβολή της ισχύος.

Προέλευση: Ιταλική

Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+