Κεντρική Πλακέτα για EL.CO Smart Μηχανικό

LOGO_small

.
.
.
.
.
.

ElcoSmart_LOGO  Icon_MECH

.
.
.

Η κεντρική πλακέτα ELCO SMART περιέχει όλα τα απαραίτητα κυκλώματα για την ασφαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία ενός ανελκυστήρα. Διαθέτει ηλεκτρονικές προστασίες από βραχυκυκλώματα σε όλες τις εισόδους και εξόδους καθώς και στην τροφοδοσία, που την κάνουν ανθεκτική και αξιόπιστη για λειτουργία σε κάθε περιβάλλον. Αυτό ενισχύει και ο ειδικά σχεδιασμένος μικροελεγκτής τύπου RISC της ST MICROELECTRONICS που είναι κατασκευασμένος για λειτουργία σε βιομηχανικά περιβάλλοντα κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες όπως είναι το μηχανοστάσιο ενός ανελκυστήρα.
Η εγκατάσταση γίνεται ακόμα πιο εύκολη με τον προγραμματισμό των παραμέτρων γρήγορα και απλά με το φιλικό μενού που εμφανίζεται στη συσκευή προγραμματισμού που συνδέουμε πάνω στην πλακέτα. Εναλλακτικά ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει μέσω υπολογιστή ή modem.
Η φιλοσοφία σχεδίασης του πίνακα ELCO SMART είναι η υψηλή σχέση απόδοσης προς τιμή που επιτυγχάνεται με τη μείωση του κόστους εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας ενός ανελκυστήρα χωρίς περικοπές στην ποιότητα και στις προσφερόμενες λειτουργίες. Ενδεικτικά, ο δίαυλος SG-BUS καταργεί δεκάδες καλώδια που έπρεπε να εγκατασταθούν, εξοικονομώντας άμεσα υλικά και χρόνο, ενώ στη συνέχεια ήταν πιθανό να συμβάλλουν στη δημιουργία κάποιας βλάβης.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Τροφοδοσία 18VAC, 50-60Hz με δύο εξόδους 24VDC για την τροφοδοσία των κύ- ριων και βοηθητικών κυκλωμάτων μέσα και έξω από τον πίνακα, με ηλεκτρο-νική ασφάλεια για προστασία από τα βραχυ- κυκλώματα.
 • Ενσωματωμένος επιτηρητής φάσης για τον έλεγχο της σωστής τάσης και εναλ- λαγής των φάσεων.
 • Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας που ελέγχει την κατάστασή της και τη φορτίζει – συντηρεί.
 • Προστατευμένες έξοδοι για τα ενδεικτικά και τις κλήσεις με αντίληψη, ενημέρωση και απομόνωση βραχυκυκλωμένης εξόδου.
 • Έλεγχος διαρροής προς γη.
 • Εύκολη ρύθμιση παραμέτρων με ξεχωριστή συσκευή, με ευανάγνωστη οθόνη τεσσάρων γραμμών που προσφέρει πλήρη παραμετροποίηση των λειτουργιών για άψογη συνεργασία του πίνακα με την εγκατάσταση. Ακόμα εμφανίζει διάφορα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και τις βλάβες που έχει καταγράψει το σύστημα.
 • Διαδραστικός διαγνωστικός πίνακας ελέγχου που ενημερώνει με μια ματιά για όλες τις ζωτικές λειτουργίες του ανελκυστήρα (Επ. φάσης, κύκλωμα ασφαλείας κλπ) και μειώνει δραστικά τον απαιτούμενο χρόνο για εντοπισμό και άρση βλαβών.
 • Σύστημα επικοινωνίας με περιφερειακά με τρία καλώδια (SG-BUS). Όλα τα ενδεικτικά και οι μπουτονιέρες επικοινωνούν με τον πίνακα μέσω τριών καλωδίων που διατρέχουν το φρεάτιο, μειώνοντας το χρόνο – κόστος της εγκατάστασης και της συντήρησης.
 • Πλήρης υποστήριξη όλων των ειδών ανελκυστήρων (υδραυλικά, VVVF, μηχα-νικά) για κάθε τύπο βαλβίδων, πορτών κλπ.
 • Πολύ χαμηλό ποσοστό εμφάνισης βλαβών. Εγγυάται την απροβλημάτιστη λειτουργία του ανελκυστήρα με σχεδόν μηδενική συντήρηση και μεγάλο χρόνο λειτουργίας ανάμεσα σε εμφανίσεις βλαβών.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες EN 81-1-2.
 
 Τροφοδοσία  Τάση εισόδου:  18-24VAC
 Μέγιστο Ρεύμα εισόδου:  1700mA
 Φορτιστής μπαταρίας  Τύπος μπαταρίας:  Μολύβδου κλειστού τύπου
 Τάση φόρτισης:  14.8V στους 35°C
 Μέγιστο ρεύμα φόρτισης:  500mA
 Επιτηρητής φάσης  Μέγιστη τάση (L1, L2, L3):  400VAC
 Πραγματοποιούμενος έλεγχος  Διαδοχής-εναλλαγής φάσεων
 Αισθητήρας θερμοκρασίας  Τύπος:  Ενσωματωμένος
 Όρια λειτουργίας:  -10°C έως 65°C
Share this
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneGoogle+

Για τους ανελκυστήρες σας, εμπιστευθείτε τους ειδικούς!